Testimonial
Schadenberg groep
Dank aan geoFluxus voor het bieden van de inzichten die we nodig hebben!
Als je in transitie bent wil je weten waar je staat én waar je heengaat. Het liefst zo SMART mogelijk. Hoe goed doen we het bijvoorbeeld met ons afval? En toen probeerden we daar zicht op te krijgen… slik.

Tuurlijk, afvalverwerkers hebben platforms met eigen inlog. En dat helpt. Maar wat als je meerdere afvalverwerkers hebt die voor je aan de slag zijn? Het LMA! Yep, ze registreert alles. Dan zou je denken dat je er bent, maar helaas…

Want wat blijkt? De sloper heeft, al dan niet in opdracht, het afval niet op Schadenberg Bouw maar op Schadenberg Infra gezet. Want die werkt er ook op het project, maar was het sloopafval niet van ons als hoofdaannemer? Vervolgens is het adres van het hoofdkantoor in Hem opgegeven als afkomst en niet het eigenlijke bouwproject. Begrijpelijk, dan kun je niet misslaan als het om de verschillende divisies gaat. De andere keer staat het echter wél op het project. En hier hebben we nog tig voorbeelden van in een jaar tijd.

Hoe haal je daar in hemelsnaam je eigen, correcte data uit?!? Niet. Of een beetje, dus uiteindelijk toch niet. Help!

En die krijgen we van Het is door hun platform en hulp dat we nu zien dat het een data brij is (we kijken als start naar 2023). Alles is geregistreerd, gerust, maar voor een deel dus incorrect.

Voor de CSRD - de rapportage verplichting vanuit de EU - zijn de gegevens van 2023 niet nodig, voor ons als Groep pas over 2025. Maar als divisie Bouw willen we nu een stuur, we willen monitoren en een heldere stip op de horizon zetten. Kan het beter? Hoogwaardiger? Kunnen we praten over grondstoffen in plaats van afval als we het anders scheiden waardoor het oplevert in plaats van kost?

Dat weten we alleen door inzicht. We duiken er dus toch in! Ook in 2023. Weten we direct wat we in de nabije toekomst NIET meer moeten doen als het om registratie van data gaat. Ook dit is onderdeel van een transitie en scheelt bovendien bij de CSRD in 2025!

(En, hoe doen we het nou met ons afval? Ondanks de databrij is wel helder geworden dat wat we aan afval produceren als Groep een goede verwerking heeft, en vooral lokaal. Met dank aan de verwerkers en slopers. Ruimte voor verbetering? Yep en dat willen we ook, maar dat is in ieder geval prettig om te weten!)